Baskurs för dig med lindrig utvecklingsstörning / Mer kursinfo

Baskursen är för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill skaffa nya kunskaper för att bli mer självständig.

Snabbfakta

Kursstart: 20 augusti 2018
Ansökan: 8 maj 2018
Inträdeskrav: Att du fyller lägst 18 år 2018 och antingen gått förberedande kurs (sommarkurs) eller besökt oss. Vi vill att du kan läsa, skriva och räkna.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge dig kunskaper för att klara din vardag. Den ger dig också större säkerhet om du planerar att flytta hemifrån, skaffa dig nya fritidsintressen, byta bostad eller arbete.

Följande ämnen kan ingå: matematik, engelska, svenska, IT, hälsa, vardagskunskap, samhällsorientering, bild och form, drama, musik och fysisk aktivitet.

Vi vill att du kan läsa, räkna och skriva på grundläggande nivå.
Kursen har projekt- och temastudier med olika teoretiska och praktiska inslag. Studierna bedrivs delvis i temaform.

Inriktningar: Bild & Form och Musik.

Kursens fritidsassistenter är länken mellan deltagaren och en självständigare vardag. Pedagogerna och assistenterna har ett nära samarbete och arbetar mot samma mål.

Vill du veta mer rom hur vi arbetar med deltagarens fritid, kontakta oss: baskursen@hogalid.nu eller ring 0702 77 80 69

Första året

Grundkurs – Förutom ämnesstudier arbetar vi bland annat med temat ”Självinsikt -att förstå sin funktionsnedsättning”.

 

Andra året

Påbyggnadskurs – fördjupning i ämnen och livskunskap.

Tredje året

Vidarekurs – Fokus på boende, arbete och socialt nätverk. Läsåret innehåller mer praktik inriktad mot framtida sysselsättning och boende.

Kursen är 3-årig eftersom vi betraktar utbildningen som en förberedelse till ett mer aktivt och meningsfullt liv efter skolan. Kursen är uppbyggd på följande moment för att skapa en trygg och utvecklande situation: undervisning, boende samt fritidsaktiviteter med stöd av fritidsassistenter.