Lärarassistent

Kursen för dig som vill jobba med ungdomar/barn och vara ett stöd både i och utanför klassrummet.

Snabbfakta

Kursstart: 20 augusti 2018
Ansökan: 8 maj 2018
CSN-berättigad: Ja

För dig…

 • som vill jobba med barn och ungdomar.
 • som vill vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.
 • som är social och lösningsfokuserad.
 • som är initiativrik och strukturerad.
 • som vill arbeta inom skolans värld och kanske inspireras till att eventuellt utbilda dig vidare till lärare.
 • som har minst grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier eller motsvarande kunskaper.

Kursprofil

Under året varvas studier på Högalid med praktik ute på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Innehållet delas upp i två övergripande områden, administrativt och mellan-mänskligt. Den administrativa delen innehåller bl a skollagen, kursplaner, läroplan, yrkesroll, IT och praktiskt handhavande av pedagogisk utrustning.
Den mellanmänskliga delen innehåller bl a pedagogik, psykologi, ledarskap, integration, socialpsykologi, hälsa och ohälsa, personlig utveckling och genus.

Antagningsvillkor

Du har minst grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier eller motsvarande kunskaper. Mer information om grundläggande behörighet hittar du här. Det är en merit om du har arbetslivserfarenhet.
Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Bifoga också referenser samt kopior på dina betyg från gymnasiet.
Vi kommer sedan att bjuda in dig för intervju.

Utbildningen vänder sig till dig som kan antas börja jobba inom skola eller annan verksamhet med barn och ungdomar. Därför krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med din ansökan. Information hittar du här.

Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för att bedöma din utbildning till motsvarande svensk gymnasieutbildning. 

Kursinnehåll

Som lärarassistent kommer du att jobba med sveriges framtid, våra barn och ungdomar. Du är en brygga mellan elever och personal där du kommer att stödja både elever och lärare. Läraren avlastas för att ägna sig mer åt de arbetsuppgifter som ingår i kärnuppdraget dvs undervisning.

Då behovet av lärarassistent ser olika ut beroende på undervisningsstadium så varierar tänkta arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna kan vara:

Mellanmänskligt uppdrag;

  • hantera de vardagssituationer som uppstår mellan elever.
  • praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök.
  • tillsammans med läraren vara ett stöd i undervisning och vara aktiv i klassrummet.
  • Att stödja och inspirera elever under raster.

Administrativa uppgifter;

  • som till exempel frånvarorapportering, busskort, blanketter, informationsmaterial till vårdnadshavare etc.
  • inrapportering av nationella prov, resultat och andra summativa resultat.
  • organisation och administration kring nationella prov.
  • bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter.
  • ta fram och beställa lektionsmaterial och läromedel.
  • koll på teknisk utrustning, It-pedagogiska hjälpmedel, läromedel.

 

 

Kursansvarig