fbpx

Lärarassistent

Som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö samt vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.

Snabbfakta

Kursstart: 17 augusti 2020
Ansökan: 10 maj 2020, därefter sker antagning i mån av plats.
CSN-berättigad: Ja [egy]
Kurstid: 1 år
Antagningsvillkor Grundläggande behörighet

För dig

– som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö
– som vill vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet
– som är social och lösningsfokuserad
– initiativrik och strukturerad
– som vill arbeta inom skolans värld och kanske inspireras till att utbilda dig vidare till lärare
– som har slutbetyg från 3-årig utbildning i gymnasieskolan (arbetslivserfarenhet är meriterande).

Kursprofil

Under året varvas studier på Högalid med praktik ute på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.

Innehållet delas upp i ett administrativt och ett mellanmänskligt område. Den administrativa delen innehåller bland annat skollagen, kursplaner, läroplan, yrkesroll, IT och praktiskt handhavande av pedagogisk utrustning. Den mellanmänskliga delen innehåller bland annat pedagogik, psykologi, ledarskap, integration, socialpsykologi, hälsa och ohälsa, personlig utveckling och genus.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Som lärarassistent kommer du att jobba med Sveriges framtid: våra barn, ungdomar och vuxna. Du är en brygga mellan elever och personal där du kommer att stödja både elever och lärare. Läraren avlastas för att ägna sig mer åt de arbetsuppgifter som ingår i kärnuppdraget, det vill säga undervisning.
I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Då behovet av lärarassistent ser olika ut beroende på undervisningsstadium och skolor så varierar tänkta arbetsuppgifter.

De administrativa arbetsuppgifterna kan innebära

  • frånvarorapportering samt utdelning av busskort, blanketter samt informationsmaterial till vårdnadshavare
  • inrapportering av nationella prov och andra resultat
  • organisation och administration kring nationella prov
  • bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter
  • att ta fram och beställa lektionsmaterial och läromedel
  • att hjälpa till med teknisk utrustning, It-pedagogiska hjälpmedel och andra läromedel.

De mellanmänskliga arbetsuppgifterna kan innebära att

  • hantera de vardagssituationer som uppstår mellan elever
  • hjälpa till vid praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten och studiebesök
  • tillsammans med läraren vara ett stöd i undervisning och vara aktiv i klassrummet
  • stödja och inspirera elever under raster.

Praktik

En del av utbildningen är förlagd på skolor, företrädesvis i Kalmar kommun. Kringkommuner kan förekomma. Eventuella kostnader runt praktiken, mat eller resekostnader står deltagaren själv för. Ca 25% av den totala kurstiden är praktik. Kursansvarig placerar deltagarna på skolor där handledare finns som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.

Praktikplatserna är fördelade från förskoleklass till och med vuxenutbildning (komvux). Stadiet/skolan för praktiken anpassas efter deltagarnas önskemål i den mån det går.

Praktiken är planerad till två dagar i veckan, efter en introduktionsmånad på folkhögskolan. Detta möjliggör att kontinuerligt använda de teoretiska kunskaperna praktiskt ute i verksamheten.

Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis med en personlig referens. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, men även på enskilda delmoment och på praktiken. Det krävs också att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförs på en för kursen godkänd nivå.

Antagningsvillkor

Du har grundläggande behörighet från 3-årig utbildning i gymnasieskolan. Det är en merit om du har arbetslivserfarenhet. Mer information om grundläggande behörigheter hittar du här.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Bifoga också referenser samt kopior på dina betyg från gymnasiet.

Du som är behörig sökande kommer att bli kallad till en gruppintervju; datum kommer snart! Du får en personlig kallelse. Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för att bedöma din utbildning i förhållande till motsvarande svensk gymnasieutbildning.

Du ska ha läst minst Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Bifoga intyg med din ansökan.

Utbildningen vänder sig till dig som kan antas börja jobba inom skola eller annan verksamhet med barn och ungdomar.  Därför krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med din ansökan. Information hittar du här.

Välkommen du också!

 

Kursansvariga