fbpx

Medicinsk sekreterare

För dig som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården. Kursen ger dig goda kunskaper i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet.
Innehållet i utbildningen är enligt LSF:s riktlinjer för grundutbildning.

Snabbfakta

Kursstart: 17 augusti 2020
Ansökan: Senast den 15 april 2020, därefter sker antagning i mån av plats.
CSN-berättigad: Ja [egy]
Kurstid: 2 år

För dig…

  • som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården.
  • som vill få kunskaper i medicinsk dokumentation.
  • som vill få kunskaper i administrativ verksamhet.
  • som vill få kunskaper i anatomi och fysiologi.

Kursprofil

Under åren varvas studier på Högalids folkhögskola med praktik. Lektionernas innehåll kan bestå av föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete, praktiska moment, studiebesök med mera. Utöver ordinarie kursinnehåll erbjuds deltagare att ta del av kultur- och friluftsaktiviteter, temadagar, gästföreläsare och konserter. Skolan erbjuder möjligheter till aktiv fritid bland annat genom välutrustat gym, gymnastiksal samt motionsspår/strövområde i närheten av skolan.  Den studerande tar stort ansvar för sin utbildning. Utbildningen genomförs i samarbete med Region Kalmar län och Vimmerby folkhögskola.

På folkhögskolan möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Antagningsvillkor

Du ska ha grundläggande behörighet för högre studier. Mer information om grundläggande behörigheter hittar du här. Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på yrket medicinsk sekreterare samt eventuell yrkeserfarenhet. Bifoga också referenser samt kopior på dina betyg från gymnasiet. Eventuella intyg på utbildningar efter gymnasiet bifogas också. Du som är behörig sökande kommer att få göra ett språktest och därefter bli kallad till antagningsträff/intervju vilket meddelas via mejl.

Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för en validering av dina utländska betyg. Denna validering bifogar du i din ansökan.

Kursinnehåll

Utbildningen till medicinsk sekreterare innehåller följande delkurser fördelat över två år: Patientrelaterad dokumentation, Vårdjuridik, Anatomi och sjukdomslära, Kommunikation/svenska, Medicinsk engelska, Diagnosklassificering, Informationsteknik, Arbetspsykologi, Praktik och Examensarbete.

Praktik:

Syftet med praktiken är att den studerande ska förankra och omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Ge förståelse för och kunskap i dokument- och patientflöden inom vården och dessutom ge färdigheter i patientrelaterad administration och dokumentation och kunskap om verksamhetens organisation.

 


Läs om vad Elina Andersson tycker om att jobba som medicinsk sekreterare inom Region Kalmar län. Elina är sedan tidigare utbildad på Vimmerby folkhögskola.

Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, men även på enskilda delmoment och på praktiken. Det krävs också att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförs på en för kursen godkänd nivå.