Mer kursinfo – Musik på scen

Kursinformation

Kursen är lärarledd men bygger i hög grad på dina egna aktiviteter. Stor del av tiden ägnas åt projektarbete, där du får arbeta konkret och aktivt.
Exempel på projektarbeten vi hade i fjol: musikcafé, konserter, musikteater. Under året läser vi ensemblespel, improvisation, låtskrivning, rytm och sång, musikteori, föreläsningar om musikbranchen, STIM och starta företag. De flesta ämnen kopplas till ett praktiskt arbete. Gästföreläsare gör besök med workshops och föreläsningar. Genom praktisk erfarenhet och reflektion sker en kreativ musikalisk utveckling samt inblick i och förståelse för sceniskt arbete.

Veckostart – kropp, rörelse, leka och sjunga. Massage, musiklyssning och ledarskap.
Planering av veckans arbete i projektet. Passet planeras och genomförs av kursdeltagarna.
Måndagsmöte– skolfrågor, projektmöte och planering.
Veckorunda – reflektion och diskussion (fredag).
Musikprojekt – arbete i det aktuella projektet, både med handledning och eget arbete.
Kör & sång – uppvärmningar, sångteknik, stämvana, gestaltning, scenisk medvetenhet, workshops och i Master Classeminarier.
Ensemblespel – rytm, improvisation, instrumentkunnande och genrebreddning.
Gruppledning – att leda en grupp, feedbackseminarier (ett block under läsåret).
Instrumenthandledning – impulser och råd för att utvecklas vidare (individuellt i perioder).
Musikteori – förståelse för musikaliska samband, notläsning, ackord och rytm.
Drama/teater – sker i block och i anslutning till barnföreställningsprojekt.

Kursens handledare

Här hittar du de handledare som jobbar med Musik på scen.

Ansökan till Musik på scen

Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt, men senast den 9 maj 2021, det är möjligt att söka senare om det finns platser kvar. Använd skolans formulär som finns i översta menyraden. Tillval av språk och andra ämnen är inte möjligt eftersom kursen är en profilkurs.

Ett personligt brev där du berättar om dig själv är viktigt och bör innehålla dina erfarenheter av instrumentspel och sång, sceniska erfarenheter, samarbete i grupp och vad du vill ha ut av kursen. Vi vill också ha en videofil eller en länk där vi kan se dig spela och/eller sjunga. Ange också ditt mobilnummer och en referensperson vi kan ringa till om det behövs. Vi kommer också att göra en telefonintervju med dig som söker.

Besök oss gärna

Vi vill gärna att du kommer hit till skolan så att vi får träffa varandra och du kan få en tydligare bild av vad det är du söker till. Denna möjlighet är för tillfället inte möjlig.
Skulle Covid19-läget förändras i Sverige och nya direktiv kommer så kommer nya besked att finnas på denna sida.

Intyg

Deltagarna får intyg efter avslutad kurs. Däremot kan du inte få studieomdöme eller grundläggande behörighet då kursen inte är en allmän kurs.