Musikhjälpen 2018

ALLA HAR RÄTT ATT FUNKA OLIKA – DIN MUSIK RÄDDAR LIV
Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman.
Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof – och få hjälp sist.

Högalids Folkhögskola är självklart med och hjälper till. Vi har flera ”bössor” som ni kan skänka pengar till.
En är Baskursen – en kurs för personer med lindrig utvecklingsstörning – en kurs där alla har rätt att funka olika!

Insamlat: 11890 kronor

Vill ni skänka pengar till Baskursens bössa så sker det via QR-koden nedan.

 

På denna sida kan du följa hur det går för Baskursens sparbössa.

Välkommen med ditt bidrag!

Vad kan Musikhjälpen göra?
Det viktigaste är att människor får möjlighet att påverka sina liv och nå sin potential. En inkluderande skola ger både barn en bättre framtid och bekämpar fördomar. För att samhället ska bli mer tillgängligt måste kunskapen öka hos allt ifrån vårdpersonal till lärare och lagstiftare, bland annat genom att människor med funktionsnedsättning inkluderas i samtalet. Dessutom behövs riktade insatser för att möta individuella behov. För ett barn med funktionsnedsättning kan tidig hjälp och stöd göra enorm skillnad för framtiden.

• Runt 50 kr kan räcka till ett par kryckor som ökar en persons självständighet.
• Runt 50 kronor kan räcka till att utbilda en lärare under en månad i att stötta barn med funktionsnedsättning.
• 200 kr kan räcka till ett sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning.
• 500 kronor kan räcka till en månads dagverksamhet med rehabilitering för ett barn.
• Drygt 1000 kronor kan räcka till en rullstol.
• 1500 kronor kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning.

Alla insamlade pengar går oavkortat till Musikhjälpen.

Källor: WHO, UNICEF, UNESCO, Individuell Människohjälp, Svenska Afghanistankommittén, MyRight, Jairos Jiri Association.
(delar av text ovan är kopierad från musikhjälpens sida: musikhjälpen.se)