Kursöversikt

Lärarassistent

Som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö samt vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 16 augusti 2021

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 1 år

Ansök senast: Kursen är fullsatt. Välkommen att söka till våren!

För dig

  • som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö
  • som vill vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet
  • som är social och lösningsfokuserad, initiativrik och strukturerad

Handledare

Personalbild

Anna Björkdala

070-2817130
anna.bjorkdala@hogalid.nu

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil

Under året varvas studier på Högalid med praktik ute på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. I mötet med kurskamrater, lärare, elever och deltagare på andra kurser lär du dig att skapa möjligheter för andra att lära och utvecklas. Genom att pröva, erfara och reflektera skapas kunskap och kompetens att arbeta i skolan. Deltagare som har gått kursen beskriver också att det getts goda möjligheter till personlig utveckling. På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Som lärarassistent kommer du att jobba med Sveriges framtid: våra barn, ungdomar och vuxna. Du är en brygga mellan elever och personal där du kommer att stödja elever och komplettera lärare. Nedan exempel på kursens innehåll:

  • Skolans organisation och uppdrag
  • Ledarskap
  • Pedagogik lärande och utveckling
  • Beteende och socialt samspel
  • Anpassning och särskilt stöd
  • Kommunikation och konflikthantering
  • Dokumentation och administration och praktik

I livet på folkhögskola ingår även skolans temadagar, möjligheter till fysisk aktivitet och ämnestillval.

Praktik

En del av utbildningen är praktik, förlagd företrädesvis i Kalmar kommun. Kringkommuner kan förekomma. Eventuella kostnader runt praktiken, så som mat eller resekostnader står deltagaren själv för. Ca 25% av den totala kurstiden är praktik. Kursansvarig placerar deltagarna på skolor där handledare finns som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.

Praktikplatserna är fördelade från förskoleklass till och med vuxenutbildning (komvux). Stadiet/skolan för praktiken anpassas efter deltagarnas önskemål i den mån det går.

Praktiken är planerad till två dagar i veckan, efter en introduktionsmånad på folkhögskolan. Detta möjliggör att kontinuerligt använda de teoretiska kunskaperna praktiskt ute i verksamheten.

Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis med en personlig referens. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, men även på enskilda delmoment och på praktiken. Det krävs också att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförs på en för kursen godkänd nivå.

Antagningsvillkor

Du har grundläggande behörighet från 3-årig utbildning i gymnasieskolan. Det är en merit om du har arbetslivserfarenhet. Personlig lämplighet är också en bedömningsgrund i antagningsförfarandet. Mer information om grundläggande behörigheter hittar du här.

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Bifoga också referenser samt kopior på dina betyg från gymnasiet.

Du som är behörig sökande kommer att bli kallad till en gruppintervju. Du får en personlig kallelse. Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för att bedöma din utbildning i förhållande till motsvarande svensk gymnasieutbildning.

Du ska ha läst minst Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Bifoga intyg med din ansökan.

Utbildningen vänder sig till dig som kan antas börja jobba inom skola eller annan verksamhet med barn och ungdomar.  Därför krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med din ansökan. Information hittar du här.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!