Kursöversikt

Svenska i vården

Kurs för dig som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land och behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.

Ansök nu

Snabbfakta

Ansökan: Sker i samarbete med Region Kalmar län

Inträdeskrav: Utländsk yrkeslegitimation inom sjukvård

Läs mer om kursen på: www.regionkalmar.se

Ansök senast:

För dig

  • som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land
  • som behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation
  • som vill varva studier i svenska med verksamhetsförlagd praktik.

Handledare

Personalbild

Per-Gunnar Kramer

072-5201210
per-gunnar.kramer@hogalid.nu

­

Kursinnehåll

För att snabba på processen att kunna få ett godkännande hos Socialstyrelsen på att man klarar svenska språket erbjuder två av Region Kalmar läns folkhögskolor kurs i sjukvårdssvenska.

Upplägget är tre dagar i skolbänken för språkutbildning och två dagar med praktik på en hälsocentral eller sjukvårdsklinik. Utbildningen i svenska pågår till dess att man känner sig redo att göra det medicinska språktestet vid Karolinska institutet. Nivån är Sva3, vilket motsvarar C1 (Swedex).

”Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar” säger en av våra nuvarande elever. Därför är språkpraktiken en viktig del.

Du kan läsa mer eller se en film som handlar om Regionens ambitioner och mening med denna kurs på Regionens hemsida: https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/utbildad-utomlands/

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. För mer information kontakta kursansvarig.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Välkommen du också!