fbpx

Svenska i vården

Region Kalmar län i samarbete med folkhögskolorna underlättar för nyanlända att etablera sig i Sverige bland annat genom att erbjuda språkutbildning i sjukvårdssvenska.

Snabbfakta

Ansökan: Sker i samarbete med Region Kalmar län
Inträdeskrav: Utländsk yrkeslegitimation inom sjukvård
Läs mer om kursen på: www.regionkalmar.se

­

För dig…

  • som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land.
  • som behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.
  • som vill varva studier i svenska med nverksamhetsförlagd praktik.

Sjukvårdssvenska och språkpraktik

För att snabba på processen att kunna få ett godkännande hos Socialstyrelsen på att man klarar svenska språket erbjuder två av Region Kalmar läns folkhögskolor kurs i sjukvårdssvenska.

Upplägget är tre dagar i skolbänken för språkutbildning och två dagar med praktik på en hälsocentral eller sjukvårdsklinik. Utbildningen i svenska pågår tills dess man känner sig redo att göra det medicinska språktestet vid Karolinska institutet. Nivån är Sva3, vilket motsvarar C1 (Swedex)

”Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar” säger en av våra nuvarande elever. Därför är språkpraktiken en viktig del.

Du kan läsa mer eller se en film som handlar om landstingets ambitioner och mening med denna kurs på landstingets hemsida: https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/utbildad-utomlands/

Kursansvarig