fbpx

Skolpresentation

Högalids folkhögskola är en skola med stor bredd i sitt kursutbud. Det ger möjlighet till att möta människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar. Detta gör att vi kan erbjuda och skapa en stimulerande och lärande miljö där mötet mellan våra deltagare är berikande och utvecklande.

Vi har en tydlig profil mot allmänna kurser, med olika innehåll och på olika nivåer. Från grundläggande svenskundervisning, med deltagare från 10-15 länder över hela världen, till gymnasiestudier med möjlighet att få grundläggande behörighet och studieomdöme för vidare studier. Ungefär 1/3 av studietiden på en allmän kurs består av inriktning och resten av studier i gymnasiegemensamma ämnen för behörighet. Vi har i över 35 år bedrivit utbildning för deltagare som är lindrigt utvecklingsstörda. Våra särskilda kurser ger stora möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden eller gå vidare till fortsatta studier inom musik.

Vi eftersträvar att vara en skola som genomsyras av en samlad syn på hälsa där vi ser individen ur ett helhetsperspektiv. Detta märks i vårt kursutbud, men också genom olika aktiviteter som genomförs kontinuerligt. Utöver ordinarie kursverksamhet erbjuds deltagare att ta del av kultur- och friluftsaktiviteter, gästföreläsare, konserter med mera. Skolan erbjuder flera möjligheter till aktiv fritid bland annat genom välutrustat gym och tillgång till egen gymnastiksal samt motionsspår/strövområde i närheten av skolan.

Grunden för lärandet utgörs av deltagarnas kunskaper, erfarenheter, värderingar och utbildningsbehov.

På Högalids Folkhögskola finns det bärbara datorer i de flesta klassrum för att möjliggöra att alla deltagare ska ha en dator till hands. Lärarna använder plattformen Google Classroom för uppgifter och information vilket förenklar inlämningar, och underlättar för deltagarna att kunna få en tydlig överblick över studierna. Förutom Google Classroom använder vi på skolan G Suite For Education vilket är de vanliga googleprogrammen, som till exempel Dokument, Gmail, Drive och Google Presentation.–

Skolan har en tydlig drogpolicy, mer info om denna finns bara ett klick bort:  Högalids drogpolicy

Region Kalmar län tecknar olycksfallsförsäkring för alla kursdeltagare.
Läs mer: https://www.hogalid.nu/wp-content/uploads/2018/03/Generella_villkor_PS210_Olycksfallsf%C3%B6rs%C3%A4kring_PS210_av_2017-07-01.pdf
För boende på skolans internat rekommenderas att deltagaren tecknar en hemförsäkring som täcker förlust av lös egendom.

Högalids Kamratförbund – för de som vill ha kontakt med skolan efter sin studietid: Kamratförbundet

Kurserna kännetecknas av:

• deltagaren står i centrum
• alla personalgrupper ingår i skolans pedagogiska miljö
• grundläggande demokratiska värden i verksamhet och arbetssätt
• verksamheten relateras till nationella och internationella frågor