Högalids folkhögskola värnar om en drogfri miljö.

Alkohol/drogförbud gäller skolans utemiljö och samtliga byggnader, inklusive internatrummen.
Målsättningen med skolans regler gällande droger och alkohol är att skapa bästa möjliga arbets- och studiemiljö.
Både kursdeltagare och personal har ett gemensamt ansvar för att på ett positivt och ansvarsfullt sätt medverka till att dessa regler efterlevs. Det sociala ansvaret för personer som eventuellt har alkoholproblem skall beaktas.

Enligt gällande regler är det förbjudet:

•Att använda alkohol/droger inom skolans område
•Att förvara eller införa alkohol/droger till skolan
•Att uppträda berusad/påverkad inom skolans område
•Att verka för att alkohol eller droger finns inom skolans område

Om rökning

Högalids folkhögskola förvaltas av Landstinget i Kalmar län och följer de riktlinjer som finns för all verksamhet inom landstinget.
Detta innebär att alla lokaler är rökfria, att rökning endast får ske på anvisad plats och att alla som vill ska få hjälp med att sluta röka.