Högalids folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i länet vars huvudman är Landstinget i Kalmar län. De andra landstingsfolkhögskolorna är Vimmerby, Gamleby och Öland. Alla skolorna har en gemensam folkhögskolestyrelse som består av följande styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlemmar
Linda Fleetwood, Kalmar. (V) – ordförande
Pierre Edström, Kalmar. (FP) – vice ordförande
Anders Andersson, Kalmar. (KD) – kontaktpolitiker Högalids folkhögskola
Kerstin Arvidsson, Kalmar. (S) – kontaktpolitiker Högalids folkhögskola
Åke Bergh, Hultsfred. (M)
Christel Alvarsson, Loftahammar. (C)
Ingmari Söderblom, Oskarshamn. (MP)
Janita Kirchberg, Torsås. (SD)
Peter Högberg, Vimmerby. (S)
Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra. (S)